Nachádzate sa tu: Úvod / Všetky stránky / Poslanie

Poslanie


Vzhľadom na dôležitosť starostlivosti o rodinu, ktorá jej prináleží pre jej špecifickú hodnotu a so zreteľom na pastoračnú starostlivosť (KKP kán. 394 § 1)  obzvlášť, keď je rodina v súčasnosti ohrozená a znižuje sa jej hodnota a dôležitosť, Centrum pre rodinu (ďalej len CPR) bude propagovať a starať sa o jej dobrá, najmä pre zdravý vývoj detí a mládeže.

  1. Posilňovanie hodnoty manželstva a rodiny ako aj všeobecného povedomia tejto hodnoty prostredníctvom poradenských služieb, prednášok, kurzov, cvičení, pobytov, voľnočasových a iných aktivít.
  2. Podpora pastoračných aktivít zameraných na rodinu v jednotlivých dekanátoch Bratislavskej arcidiecézy a s jednotlivými centrami a klubmi zameranými na život v rodine..
  3. Podpora vzdelávania.
  4. Poskytovanie  a sprostredkovanie sociálneho poradenstva rodinám.
  5. Napomáhanie v oblasti ochrany ľudských práv, práv detí a práv rodiny.
  6. Zachovávanie a zveľaďovanie kultúrnych hodnôt. 
  7. Podpora zdravia a športu  rodín.

Ochrana a tvorba životného prostredia, v ktorom žijú rodiny a deti.