FORMÁCIA ANIMÁTOROV PRE KURZY PRÍPRAVY NA MANŽELSTVO


FORMÁCIA  ANIMÁTOROV  PRE KURZY PRÍPRAVY NA MANŽELSTVO

Najbližšie formačné školenie manželských párov a kňazov sa uskutoční v termíne po Veľkej noci 27.4.2018 od 16,00 ( piatok).  V prípade záujmu sa treba prihlásiť na cpr.bratislava@gmail.com   Metodika týchto kurzov je vypracovaná v rámci projektu Pastoračného plánu Katolíckej cirkvi na Slovensku na roky 2007-2013 predloženého Konferenciou biskupov Slovenska a inšpirovaná dokumentom Pápežskej rady pre rodinu: Príprava na sviatosť manželstva (1996) ako aj mnohými domácimi i zahraničnými materiálmi a skúsenosťami. Bližšie informácie vám poskytneme

na adrese :cpr.bratislava@gmail.com

O nasledujúcich formačných školeniach vás budeme informovať.