Pápež František členom FAFCE: Európa musí brať rodinu ako vzácny poklad


Pápež František členom FAFCE: Európa musí brať rodinu ako vzácny poklad

Pápež František 1.6.2017 prijal vyše sto členov Federácie katolíckych združení rodín v Európe. Slovensko v nej zastupujú Klub mnohodetných rodín a Hnutie kresťanských rodín.

  1. Rodina je základnou bunkou spoločnosti a je „povolané nakaziť druhých v službe rodinám, aby tak Európa aj naďalej považovala rodinu za svoj vzácny poklad,“ Práve obraz pokladu podľa pápežových slov správne „vystihuje úctu, ktorú všetci musíme mať voči rodine“„Rodiny nie sú muzeálne kúsky, ale prostredníctvom nich sa vo vzájomnom úsilí a vo veľkorysej otvorenosti pre deti, tak ako v službe spoločnosti, realizuje dar.
  2. Rodiny sú ako kvas, ktorý pomáha, aby sa svet stal ľudskejším, bratskejším, v ktorom sa nikto necíti byť odmietnutý alebo opustený.“  

Štyri hlavné oblasti krízy rodiny v Európe

Rodina prechádza v súčasnosti štyrmi veľkými krízami:

demografickou,

migračnou,

pracovnou

výchovnou.

 „Treba vyprovokovať konštruktívny dialóg s rôznymi aktérmi sociálnej sféry, bez skrývania kresťanskej identity, naopak, táto identita vám pomôže vždy vidieť ponad zdanie a okamžik,“

„Aby sa táto namáhavá práca vykonala, rodina nesmie zostať izolovaná ako nejaká monáda, ale potrebuje vyjsť zo seba samej, potrebuje viesť dialóg a stretávať sa s druhými s cieľom vytvoriť jednotu, ktorou nebude uniformita a ktorá vytvára pokrok a spoločné dobro,“

„Drahé rodiny, veľa ste dostali od svojich predkov. Oni sú trvalou spomienkou, ktorá nás musí hnať k tomu, aby sme do vytvárania iniciatívy o rodine a pre rodinu vložili múdrosť srdca a nielen techniku. Oni sú pamäťou a nové generácie sú zodpovednosťou, ktorá stojí pred vami. S týmto vedomím sa napríklad vaša služba posvätnosti života uskutočňuje v spojení medzi generáciami; uskutočňuje sa v službe všetkým, najmä tým najnúdznejším, ľuďom so znevýhodnením, sirotám; uskutočňuje sa v solidarite s migrantmi; realizuje sa v trpezlivom umení vychovávať, ktoré v každom mladom človeku vidí predmet hodný všetkej rodinnej lásky; uskutočňuje sa v práve na život dosiaľ nenarodeného dieťaťa, ktoré zatiaľ nemá hlas; uskutočňuje sa v dôstojných životných podmienkach pre seniorov.“

Vytvárajte „nové kreatívne metódy a prostriedky, aby rodina mohla fungovať ako v cirkevnej, tak aj vo verejnej sfére.“

Preto potrebujete byť verní trojitému poslaniu:

  1. byť oporou pre nové generácie,
  2. sprevádzať ich na často hrboľatých životných cestách,
  3. a viesť ich spôsobom, ktorý v rámci každodenného života poukáže na hodnoty a zmysel.   
  • http://sk.radiovaticana.va/news/2017/06/01/p%C3%A1pe%C5%BE_%C4%8Dlenom_fafce_eur%C3%B3pa_mus%C3%AD_bra%C5%A5_rodinu_ako_poklad/1316287