Svetový summit rodín v Budapešti: Budujme silné rodiny


Budujme silné rodiny

Účastníci summitu rodín si uvedomili:

1. «Demografia a rodina – urobiť znovu rodiny silné»

2. Je potrebné budovať rodine naklonené mestá, komunity

3. nevyhnutným podporovateľom pre silné rodiny je pro-rodinná politika

Na ťahu sme my všetci, či ako občania či ako otcovia rodín alebo ako mladí ľudia, ktorí sú za život.

Recept pre silnú rodinu je jednoduchý: V rodine musí byť na prvom mieste Boh, to je základ.

Rodina sa musí spolu stretávať, musí sa spolu modliť.

Z tohto základu vychádzajú nielen postoje rodičov, ale aj detí, ktoré si ich osvoja a ako rastú, zapájajú sa do spoločnosti.

http://sk.radiovaticana.va/news/2017/05/29/svetov%C3%BD_summit_rod%C3%ADn_v_budape%C5%A1ti_budujme_siln%C3%A9_rodiny/1315590