Dar Titusa Zemana je silným podnetom pre vernosť


Hlavný predstavený saleziánov: Dar Titusa Zemana je silným podnetom
 

Dar blahorečenia dona Titusa je pre celú Cirkev ...  silným podnetom, aby sme sa nielen usilovali o svedectvo viery v dobe, v ktorej vnímame krehkosť povolaní a odchody, ale aby sme aj podporovali a sprevádzali povolania ku kňazskej službe, zasvätenému životu a manželstvu. Jeho mučeníctvo bolo výsledkom hrdinskej „pastoračnej lásky“ a pripomína „dobrého Pastiera“...

Aj z tohoto dôvodu Vás všetkých pozývame na slávnosť blahorečenia v Bratislave pri kostole Sv. Rodiny.

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20170912024