Pápež František o Amoris laetitia


Pápež František sa prostredníctvom videoposolstva prihovoril účastníkom Tretieho medzinárodného sympózia o apoštolskej exhortácii Amoris laetitia. V závere svojho videoposolstva účastníkom Tretieho medzinárodného sympózia o apoštolskej exhortácií Amoris laetitia Svätý Otec pozval prítomných „osvojovať si a rozvíjať obsahy a štýl Amoris laetitia“: „Kiež prispeje k formácii animátorov rodinných skupín vo farnosti, v združeniach a v hnutiach. Kiež je oporou života mnohých rodín, pomáhajúc im žiť evanjeliovou radosťou a byť aktívnymi bunkami spoločenstva.“ Viac na stranke Vatikánskeho rozhlasu TU