Pápež o sv. Jozefovi pre policajtov: „Ať chrání vaše rodiny, protože rodina je pro vás důležitá“


Rodina je pro vás důležitá, řekl papež římským policistům

 

Vatikán. Papež František dnes přijal členy italského policejního sboru, který koná pořádkovou službu na náměstí sv. Petra i v bezprostředním okolí Vatikánu a zároveň zajišťuje papežovu ochranu při pastoračních cestách na italském území. Tato zvláštní jednotka, která svůj vznik odvozuje z Lateránských smluv, dnes čítá zhruba 150 členů. Do její kompetence spadá rovněž ostraha letní papežské rezidence v Castel Gandolfu a vyřizování byrokratických náležitostí při pobytu zahraničních kněží a řeholníků.

„Vykonáváte své každodenní úkoly na základě občanských a lidských ideálů, vlastních italské státní policii. Nicméně vaše přítomnost při událostech značného náboženského a kulturního dosahu a konakt s kněžími, řeholníky i laiky, kteří spolupracují na všeobecném poslání Petrova nástupce, vaší práci jistě poskytují ještě další důvody k úsilí a obětavosti. Zvláštní podmínky, za jakých pracujete, vám totiž umožňují posílit profesionální oddanost tím, že čerpáte mízu a zdatnost z trvalé pravdy evangelia. Tím, že ve své činnosti svědčíte o křesťanských lidských a duchovních hodnotách, můžete být rovněž přínosem k poslání církve.“

V závěru tradiční každoroční audience, která se letos z novoroční změnila na velikonoční, papež italské policisty svěřil pod ochranu Matky Boží. „Ať chrání vaše rodiny, protože rodina je pro vás důležitá“, zakončil papež.

 

 

http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=27386