Svedectvo o viere francúzského policajta


Svědectví o životě hrdinského policisty: Pouze víra může vysvětlit šílenství této oběti

Francie. Heroické gesto francouzského policisty přitáhlo pozornost a uznání na celém světě. Francouzi nyní objevují také křesťanskou identitu svého národního hrdiny.
Svědectví o víře Arnauda Beltrama podal kněz, který jej doprovázel v posledních chvílích života. P. Jean-Baptiste, kanovník z opactví Lagrasse, jej také dva roky připravoval na svátost manželství. Svatba byla naplánována na 9. června letošního roku, prozradil pro Famille Chretienne.

Spolu se svou snoubenkou Marielle, s níž byl již civilně oddán, se čtyřiačtyřicetiletý Arnaud angažoval v hnutí rodin Matky Boží z Kány. Rád vyprávěl o svém obrácení, k němuž došlo před deseti lety. Sám totiž pocházel z nepraktikující rodiny. K svátosti eucharistie a biřmování přistoupil po dvouletém katechumenátu teprve v roce 2010. V roce 2015 během pouti do Sante-Anne-d´Auray prosil o dobrou ženu a o rok později se zasnoubil s Marielle.

Ve vzpomínkách na heroického podplukovníka P. Jean-Baptiste zmiňuje jeho lásku k Francii: „miloval její velké dějiny a křesťanské kořeny, které objevil po svém obrácení“. Odtud také jeho hrdinství, ačkoli – jak dodává P. Jean-Baptiste, pouze víra může vysvětlit šílenství této oběti, za kterou ho dnes všichni obdivují.

Kanovník z Lagrasse udělil umírajícímu podplukovníkovi pomazání nemocných. V modlitbě u nemocničního lůžka ho doprovázela také Arnaudova snoubenka. Manželství již uzavřít nemohli, protože byl v bezvědomí. „Arnaud nebude mít děti. Věřím však – píše na zakončení svého svědectví P. Jean-Baptiste – že jeho heroismus vzbudí mnoho následovníků, připravených obětovat se pro Francii a její křesťanskou radost“.

Papež František vyjadřuje uznání  nad „velkorysým a heroickým gestem podplukovníka Arnauda Beltrama, který dal svůj život za ochranu druhých“.
http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=27388

(job)