Prehľad prípravy snúbencov v Bratislavskej arcidiecéze v roku 2018


Celodenné kurzy (3 soboty) v Bratislave

Saleziáni na Mamateyovej

Miesto: Mládežnícké stredisko Saleziáni, Mamateyova 4, Bratislava-Petržalka
Forma: celodenný kurz. Kurz prebieha v tri po sebe nasledujúce soboty. Program trvá od 8.45 do 16.30 (s prestávkou na obed). Všetky časy sú orientačné. Na konci kurzu dostanú všetci účastníci potvrdenie o absolvovaní kurzu. Podrobný program a ďalšie informácie zasielame pred začiatkom kurzu. Kapacita max. 14 párov.
Príspevok na kurz: Príspevok na kurz je dobrovoľný. 

Termíny kurzu: 7.4., 28.4. a 5.5. 2018 Prihláška

Večerné kurzy v Bratislave

Centrum pre rodinu Bratislavskej arcidiecézy

Miesto: Centrum pre rodinu Bratislavskej arcidiecézy pri Kostole Sv. Rodiny, nám. Jána Pavla II. č. 1, Bratislava - Petržalka)
Forma: Večerné kurzy. Kurzy prebiehajú 9 po sebe nasledujúcich utorkov vždy od 19.00 do 21.30 (posun je dohodou možný). Kapacita 5 párov.

Príspevok na kurz: Príspevok na kurz je dobrovoľný. 

Termín kurzu: 10. apríl - 19. jún 2018 Náhradníci Prihláška

 

Centrum pre rodinu na Karloveskej

Miesto: Centrum pre rodinu, Karloveská 32, Bratislava.
Forma: Večerné kurzy. Kurzy prebiehajú 9 po sebe nasledujúcich pondelkov vždy od 19.00 do 21.30 (posun je dohodou možný). Kapacita 8 párov.

Príspevok na kurz: Príspevok na kurz je dobrovoľný. 

Termíny kurzu: 16.4.2018 - 25.6.2018 Kapacita naplnená

 

Víkendové kurzy v Bratislave

Pastoračné centrum pri Kostole Sv. Rodiny

Miesto: Pastoračné centrum pri Kostole Sv. Rodiny, nám. Jána Pavla II, č. 1, Bratislava - Petržalka.

Forma: víkendový kurz. Kurz prebieha od piatku od 16.00 a končí o 20.30. V sobotu a v nedeľu trvá od 8.45 do 17.30 (s prestávkou na obed). Všetky časy sú orientačné. Na konci kurzu dostanú všetci účastníci potvrdenie o absolvovaní kurzu. Podrobný program a ďalšie informácie zasielame pred začiatkom kurzu. Kapacita max. 28 párov.
Príspevok na kurz: Príspevok na kurz je dobrovoľný. 

Termín kurzu: 20. - 22. apríl 2018 Náhradníci Prihláška

 

https://www.domanzelstva.sk/bratislava