Príprava - kurzy - snúbencov do manželstva sledujte a prihláste sa cez stránku: www.domanzelstva.sk