Sloboda a láska v manželstve


Rocco Buttiglione o slobode a láske v manželstve:

"Aj napriek tomu, že sloboda patrí k podstate človeka..., sloboda nie je absolútnou hodnotou.

Sloboda je tu pre to, aby bola darovaná a pre to, aby sa vytvárali spoločenstvá.

Keď sa zaľúbiš a založíš si rodinu so ženou, do ktorej si sa zamiloval, nestaneš sa menej slobodným, práve naopak, staneš sa viacej slobodným, ba staneš sa po prvý raz skutočne slobodným. Pretože tvoja sloboda je vsadená do niečoho, čo je jej hodné.

Je to ako s kapitálom, ktorý však musíš investovať, aby si mohol kúpiť...

Ahh, to je to, čo hovorí Ježiš v podobenstve v evanjeliu o tom mužovi, čo našiel poklad a predá všetko, čo má, aby kúpil to pole, na ktorom ho našiel.

A teda sloboda je tým všetkým, čo predáš kvôli tomu, aby si získal to, čo má naozaj cenu!

Kto však nemá odvahu vsadiť do niečoho svoju slobodu, odchádza z tohto sveta prázdny, pretože nič ho nenaplnilo, ...pretože nezažil lásku.

Kto miluje, môže pochybiť, ale nemilovať je najväčšia chyba zo všetkých."

Uviedol pre televíziu Lux v krátkom interwieu talianský filozof a politik prof. Rocco Buttiglione v relácii "V Samárii pri studni" 30.4.2018.

(https://www.tvlux.sk/archiv/play/14791)