Posolstvo pápeža starým prostredníctvom otázky mladých


 

 

Otázky mladých pápežovi Františkovi
(z 1.5.2013)

M.: „Ako ste vo svojom živote dospeli k istote viery a ktorá cesta ukazuje smer, aby každý z nás zvíťazil nad krehkosťou viery?”

František: Vaša otázka, ktorá znie tak ako ste ju položili – je dejinnou otázkou, pretože sa týka histórie môjho života.
Najprv prvá skúsenosť odovzdávania viery:

 • Mal som tú milosť, že som vyrastal v rodine, v ktorej sa viera prežívala jednoduchým a konkrétnym spôsobom.
 • Bola to predovšetkým moja stará mama, matka môjho otca, ktorá poznačila moju cestu viery.
 • Bola to žena, ktorá nám vysvetľovala, hovorila o Ježišovi, učila nás Katechizmus...
 • Vždy si spomínam, ako nás na Veľký piatok večer brávala do sviečkového sprievodu, na konci ktorého priniesli ležiaceho Krista a vtedy starká nás deti dala kľaknúť a hovorievala: „Pozri je mŕtvy, ale zajtra vstane z mŕtvych“.
 • Prvé kresťanské posolstvo som dostal od tejto ženy, od mojej starej mamy a je to také nádherné!

Ďalej skúsenosť ohlasovania:

 • Prvé ohlasovanie doma spolu s rodinou.
 • Tu mi prichádza na myseľ láska toľkých mám a starých mám pri odovzdávaní viery.
 • Sú to ony, ktoré odovzdávajú vieru.
 • Rovnako tomu bolo aj v začiatkoch Cirkvi, lebo aj sv. Pavol hovoril Timotejovi: Spomínam si na vieru tvojej mamy a starej mamy.
  • Všetky mamy a babky, ktoré ste teraz tu, myslite na to.
  • Odovzdávajte vieru.
  • Boh vždy postaví po našom boku ľudí, ktorí nám pomáhajú na našej ceste viery.
  • Vieru nenájdeme niekde v abstraktne, nie: vždy je tu niekto, kto ohlasuje, hovorí o tom, kto je Ježiš, niekto, kto odovzdáva vieru a prvý ohlasuje.
  • Takáto bola moja prvá skúsenosť.
 • http://sk.radiovaticana.va/archivio_rg.asp?data=01/05/2013