NAJBLIŽŠIE ŠKOLENIE


 
 
NAJBLIŽŠIE ŠKOLENIE MANŽELSKÝCH PÁROV NA PRÍPRAVU SNÚBENCOV bude  25.1.2019  v Centre pre rodinu, Nám.Jána Pavla II od 16,00 - 20,30.
Prihlásiť sa môžu na adrese : cpr.bratislavagmail.com
                                alebo juckovam@gmail.com
 
Uvítame na školení  aj novokňazov a kňazov, ktorí sa chcú dozvedieť viac informácii a detailov.