Texty k aktivite s deťmi pri Liturgii domácej cirkvi na 6. Veľkonočnú nedeľu - 2020


Komentár evanjelia pre deti

Posolstvo

 

(Zastavíme sa pri verši z Evanjelia „A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky – Ducha pravdy, ... Vy ho poznáte, veď ostáva u vás a bude vo vás.“)

Interpretácia: Ježiš oznamuje, že tím, ktorí ho majú radi, zošle Ducha Svätého, ktorý nám pomôže spoznať pravdu: jednotu medzi Otcom a Synom, ktorý sa zjednotia so svojou Cirkvou – s nami.

Materiál

Zapamätaj si: Je potrebné urobiť s deťmi obraz, ktorý sa nazýva  „rodinný strom“. Môže sa použiť materiál zo surovín, ktoré už nanič nebudú slúžiť (myslime „ekologicky“ J ) – kartón, kúsky papiera, staré ceruzky, alebo konáriky a podobne... Toto treba pripraviť dopredu.

Kto nestíha, tak nech sa snaží pripraviť aspoň najnevyhnutejší materiál. (Je úžasné, ak rodičia spolupracujú s deťmi..., nech každý urobí to, čo môže vrámci svojich schopností).

Kartón  alebo plátno ako podklad.

Kmeň – 2 pruhy kartónu (Otec a Syn)

Konáre  - drevené konáriky, alebo z kartónu  (MY)

Lepidlo -

napr. lepiace tyčinky alebo niečo podobné na lepenie- (Duch Svätý)

Dekorácia – gombíky, cestoviny, nastrihané kvietky... (Plody Ducha Svätého)

Aktivita

Zoberte kartón alebo plátno, najlepšie biely – to bude základ pre náš strom.

Postupne stavajte strom počnúc kmeňom. Zoberte dva pásy, ktoré budú tvoriť kmeň a najprv ich medzi sebou zarovnajte a zlepte.(Kmeň symbolizuje jednotu Otca a Syna).

Tiež prilepte viac vetvičiek – každý si vyberie svoj konárik a prilepí ho tak, ako si myslí, že to bude najlepšie.

Keď už máte svoj „rodinný strom“ ozdobte ho tak, že na konáriky pripojíte farebné gombíky, napr. z farebnej cestoviny, alebo farebného papiera – listy, kvety,....

Keď to máte hotové, pozrite si ho a skúste sa porozprávať o:

  • Čo si myslíte o tejto zvládnutej práci? Páči sa vám?
  • Ktorá je najdôležitejšia časť tohto stromu? (kmeň, konáre, lepidlo, ovocie- -listy..)
  • Prečo? (všetky sú dôležité, každá časť má svoju úlohu a funkciu...)
  • Skúsme ešte inú otázku: Všetky tieto časti stromu pomenujte (každý konárik, kmeň, kvety...). Ak by sme nemali lepidlo, podarilo by sa urobiť tento strom?

Správa

Kmeň – bol naschvál vybudovaný z dvoch zjednotených častí zlepených lepidlom – Otec a Syn: Sú tak hlboko zjednotení, že vytvárajú dokonalú jednotu – sú jedno. Tá láska, ktorá ich zjednocuje je Osoba – Duch Svätý (znázorňuje ho naše lepidlo)

 

Konáre sme my. Ďakujeme Duchu Svätému, ktorý nás vštepil do kmeňa a tiež za to, že nás zjednocuje medzi nami. Konárikov môže byť veľa, pretože naša rodina nie je obmedzená iba na rodičov a ich deti, ale je rozšírená, patria sem aj naši príbuzní, priatelia i známi, ktorých stretneme na našej ceste.

Všetky naše vzťahy sa živia z lásky, ktorá zjednocuje Otca a Syna – a tou láskou je Duch Svätý.

Aj konár, ktorý je ďaleko od kmeňa, prijíma tú istú obživu, ako majú tie konáre najbližšie ku kmeňu.

Keď sa my – konáriky oddelíme od druhých alebo sa „nezlepíme“ – „neprichytíme“ s druhými, stratíme lásku a ostaneme sami.

Ovocie, listy sú viditeľnou Láskou. Sú ovocím Ducha Svätého, ktorý pôsobí cez nás. Každé gesto, všetko čo robíme ak je dokončené v láske, stane sa Božím dielom! Listy a ovocie dávajú nášmu stromu živosť a farbu – sú radosťou nášho rodinného stromu.

Môžeme si zaspievať vhodnú pieseň
(La tua gloria https://youtu.be/lNEQRkR6Z9I)