Texty k aktivite s deťmi pri Liturgii domácej cirkvi na slávnosť Najsv. Trojice - 2020


Komentár evanjelia pre deti

Posolstvo

(Zastavíme sa pri verši z Evanjelia „Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil.“)

Interpretácia: Ježiš oznamuje, že Otcova láska prekonáva všetko: Chce vytvoriť jednotu v spoločenstve Najsvätejšej Trojice spolu – s nami.

Hľadanie odpovedí s Františkom

Scénka – kde je rozprávač(otec) R, pápež František Fr. a deti 1.D.: a 2.D.:

R.: V roku keď sa pápež František ujal svojho úradu (2013), prišiel do jednej rímskej farnosti. A vtedy viedol  s deťmi takýto dialóg:

Fr.:   Vás, deti, sa pýtam: „Kto vie, kto je Boh?“ Povedz.

1.D.: Stvoriteľ neba a zeme.

Fr.:   A koľko je Bohov? Jeden?

2.D.: Hej...

Fr.:   Mne však povedali, že sú traja! Otec, Syn a Duch Svätý. Ako to vysvetlíme? Je jeden alebo sú traja?

1.D.: Jeden!

Fr.:   A ako vysvetlíme, že jeden je Otec, ďalší je Syn a ďalší Duch Svätý?

2.D.: Sú traja, tri osoby v jednom.

Fr.:   A čo koná Otec?

1.D.: Otec je počiatkom, Otcom, ktorý všetko stvoril, stvoril nás.

Fr.:   Čo robí Syn? Čo robí Ježiš?

2.D.: Miluje nás.

Fr.:   A ďalej?

1.D.: Prináša nám Božie slovo! Ježiš prichádza, aby nás učil Božiemu slovu.

Fr.:   To je nádherné. A ešte? Čo robil Ježiš na Zemi?

2.D.: Spasil nás!

Fr.:   Ježiš prišiel, aby za nás položil svoj život. Otec tvorí svet, Ježiš nás zachraňuje. A čo robí Duch Svätý?

1.D.: Miluje nás. Dáva nám lásku!

 

R.: Otec nás všetkých stvoril, stvoril svet, Ježiš nás zachraňuje a Duch Svätý nás miluje. Toto je kresťanský život: hovoriť s Otcom, hovoriť so Synom a hovoriť s Duchom Svätým. Ježiš nás spasil, a zároveň kráča spolu s nami v našom živote.

 

Fr.:   A ako s nami kráča?

2.D.: Pomáha nám, vedie nás a učí nás kráčať vpred. A dáva nám aj silu kráčať. Podporuje nás v ťažkostiach.

Fr.:   Ježiš je stále s nami. Posilňuje nás. Ako?

1.D.: Vo svätom prijímaní nás posilňuje, práve tam nám pomáha a dáva nám silu.

Fr.: Áno, prichádza k nám. Možno sa opýtate, koľko sily nám dá kúsok chleba. Je to chlieb?

2.D.: Áno.

Fr.:   Ale tento chlieb na oltári je chlebom alebo nie? Zdá sa, že áno. A zároveň nie. Čo je to teda?

1.D.: Je to Ježišovo telo.

Fr.:   Ježiš prichádza do nášho srdca. Myslime na to všetci: Otec nám dal život, Ježiš nám dáva spásu, sprevádza nás, vedie, podporuje, učí. Duch Svätý nás miluje a dáva nám lásku. Týmto spôsobom myslime na Boha a prosme Pannu Máriu, aby nás naučila dobre pochopiť, aký je Boh: aký je Otec, aký je Syn a aký je Duch Svätý.
 

R.:    Uvedomujeme si, že Boh nie je niečo hmlisté, náš Boh nie je akoby sprej, je konkrétny, nie je abstraktný, ale má meno: „Boh je láska“. Nie sentimentálna, emotívna láska, ale láska Otca, ktorý je pôvodcom každého života, láska Syna, ktorý zomiera na kríži a vstáva z mŕtvych, láska Ducha, ktorý obnovuje človeka a svet.

 

Fr.:   Uvažovať nad tým, že Boh je láska, nám urobí veľmi dobre, pretože nás učí milovať, darovať sa iným, ako sa Ježiš daroval nám a kráča s nami. Je to Ježiš, ktorý s nami kráča po ceste života.

Správa

R.:     Najsvätejšia Trojica nie je produktom ľudských úvah. Je tvárou, prostredníctvom ktorej sa sám Boh zjavil, nie z výšky, spoza nejakej katedry, ale kráčajúc spolu s ľudstvom. Je to Ježiš, ktorý nám zjavil Otca, a ktorý nám prisľúbil Ducha Svätého.

Môžeme si zaspievať vhodnú pieseň