Audio záznam prednášok o Amoris Laetitia


Úvahy o rodine podľa Amoris laetitia

Vypočujte si cyklus prednášok dona Mariána Valábka, SDB a dona Pavla Gracha, SDB o apoštolskej posynodálnej exhortácii o láske v rodine “Amoris Laetitia” pápeža Františka. Prednášky sa konali počas apríla až júna 2017 v hale pod kostolom Panny Márie Pomocnice na Miletičovej.

 

https://familygarden.sk/2017/09/08/audio-zaznam-prednasok-o-amoris-laetitia/