sv.omša na 1. pôstnu nedeľu, hlavný celebrant a kazateľ don M. Valábek, riaditeľ CPRBA


 

Príhovor k 1. pôstnej nedeli v Mimoriadnom roku sv. Jozefa
                                                   (od 37,30 po 51,40)   si môžete pozrieť  tu