sv.omša na 2. pôstnu nedeľu, hlavný celebrant don Valábek a kazateľ don Milan Janák


 

Príhovor k 2. pôstnej nedeli v Mimoriadnom roku sv. Jozefa

                                                   (od 44:30 po 1:04:20)   si môžete pozrieť tu