sv.omša na 3. pôstnu nedeľu, hlavný celebrant don Milan Janák a kazateľ don Marian Valábek


Príhovor k 3. pôstnej nedeli v Mimoriadnom roku sv. Jozefa

                                                   (od 2:06:35 po 2:28:15)   si môžete pozrieť tu