sv.omša na 4. pôstnu nedeľu, hlavný celebrant don Marian Valábek, koncelebrant don Jozef Pöstényi


Príhovor k 4. pôstnej nedeli v Mimoriadnom roku sv. Jozefa

                                                    si môžete pozrieť tu