Gabriele Gambino: Nie pastorácii neúspechov. - Áno pastorácii krásy rodiny.


 

Gabriele Gambino: Nie pastorácii neúspechov, ale otvorenosť pastorácii krásy rodiny

 

Gabriele Gambino, podsekretárka Dikastéria pre laikov, rodinu a život, v súkromí manželka a matka piatich detí, hovorí, že sa venovala príliš malá pozornosť duchovným a pastoračným problémom, ktoré zaujímajú samotné rodiny.

„Tento rok je príležitosťou stimulovať rozvoj pastorácie rodín, rozvíjať jej novú formu, stratégie a nové ciele v pastoračných programoch.

Nie „pastorácia neúspechov“, ako hovorí Svätý Otec v Amoris Laetitia, ale pastoračná služba, ktorá môže aktivovať krásu sviatosti manželstva a kresťanských rodín.

Aby táto krása bola jasná deťom a mladým ľuďom, aby ich inšpiroval dar manželstva.

Pastorácia manželského zväzku, ako ho nazýva pápež František.

Toto je obrovská výzva v našej dobe, v ktorej panuje toľko krehkosti.

Dnes už nie je nič zrejmé. Existuje veľká túžba po rodine, ale zároveň existuje toľko strachu z výberu manželstva. “

Všetci, ktorí sa dnes podieľajú na pastoračnej službe, musia byť viac otvorení rodinám, berúc do úvahy ich obmedzené možnosti.

Katechéza by mala byť oveľa viac zameraná na rodinu, najmä po prijímaní a birmovaní, aby sa mladí ľudia pripravovali do manželstva.

Mladí ľudia odchádzajú z Cirkvi nie preto, že by sa o ňu nezaujímali, ale preto, že sa im nič neponúka.

Pripomínam, že Dikastérium pre laikov, rodinu a život tento rok vydá rôzne materiály vrátane videoprogramov za účasti pápeža a rodín.

Dúfam však, že to najdôležitejšie sa stane na miestnej úrovni: v diecézach, hnutiach a združeniach.

 

 

Podľa VR - https://www.vaticannews.va/pl/watykan/news/2021-03/od-jutra-rok-rodziny-aby-przeorientowac-duszpasterstwo.html