Slovenská Únia centier a poradní pre rodinu prijatá do FAFCE


Rada Federácie katolíckych prorodinných asociácii v Európe FAFCE  (www.fafce.org) , ktorá má od roku 2001 štatút účastníka Rady Európy a je členom Platformy základných práv Európskej únie a zastupuje 30 národných a miestnych združení sa v dňoch 4. až 6. mája stretla v meste Vác (Maďarsko). Toto trojdňové stretnutie predstavuje pre katolícke rodinné združenia v Európe dôležitý moment dialógu, počas ktorého sa rozhoduje o hlavných smeroch ich činnosti na európskej úrovni. 

Podujatie hostila maďarská diecéza Vác a spoluorganizovali ho Úrad pre rodinu Maďarskej biskupskej konferencie, Centrum pre ľudskú dôstojnosť, člen FAFCE, a Hnutie sedemdesiatich dvoch učeníkov, pozorovateľská organizácia FAFCE.

Dňa 4. mája sa uskutočnila úvodná konferencia, ktorá poskytla príležitosť na stretnutie cirkvi, občianskej spoločnosti a vládnych činiteľov, ktorí spoločne uvažovali, vychádzajúc z výroku svätého Jána Pavla II: "Rodina je centrom a srdcom civilizácie lásky". S videoposolstvom vystúpila aj novozvolená prezidentka Maďarska Katalin Novák, ktorá vyjadrila podporu práci FAFCE a povzbudila rodinné združenia k spolupráci a zintenzívneniu vnímania svedectva o kráse rodiny v Európe.

Počas nasledujúcich dvoch dní Rada prijala rezolúciu zameranú na vojnu na Ukrajine s názvom "Rodiny a rodinné združenia sú budovateľmi mieru". Rezolúcia tiež pripomína, "že rodina bola vždy miestom, kde sa v časoch vojny a totality zachovávala sloboda, demokracia a solidarita. Matky a otcovia, nezávisle od svojej národnosti, nechcú vojnu. Rodina je školou mieru."

Pre Slovensko je dôležitý fakt, že rada prijala aj nových členov v rámci federácie a slovenská Únia centier a poradní pre rodinu ( www.ucpr.sk) stala novým pozorovateľom a kandidátom na riadne členstvo FAFCE. Obvykle sa pozorovateľská  organizácia stáva riadnym členom po jednom roku. Riadnym členom sa takto stalo Centrum pre ľudskú dôstojnosť (Maďarsko) a  Sympózium OpGROEI (Holandsko) boli prijaté ako nový pozorovateľ.

Výmena názorov sa uskutočnila aj na nedávnom plenárnom zasadnutí Pápežskej akadémie sociálnych vied, na ktorom vystúpil prezident FAFCE a hovoril o úlohe rodinných združení a tiež o príprave Svetového stretnutia rodín (Rím, 22. - 26. júna 2022).

Správna rada FAFCE sa opäť stretne pri príležitosti XXV. výročia, ktoré sa bude sláviť 10. júna v Ríme súkromnou audienciou u Jeho Svätosti pápeža Františka. Ďalšie riadne zasadnutie sa uskutoční v Paríži v dňoch 18. až 20. októbra 2022.

Pre zaujímavosť: FAFCE online rokovala aj s ministrom Práce, sociálnych vecí a rodiny SR v apríli 2022 : https://www.fafce.org/fafce-dialogue-5-with-milan-krajniak-minister-of-labour-social-affairs-and-family-of-the-slovak-republic/

 

Monika Jucková, predseda ÚCPR, výkonný riaditeľ CPR BA.