Svetové stretnutie rodín v našej Arcidiecéze


V Ríme sa chystá koncom júna 22.6.-26.6.2022 Svetové stretnutie rodín len s delegátmi zo všetkých krajín a hlavné ťažisko sa posúva do diecéz sveta.

Aj naša Arcidiecéza bude mať v tých dňoch osláv Rodiny  svoj program.

Pozývame rodiny, spoločne tieto dni osláviť, aj sa vzájomne pozdieľať, povzbudiť a nechať si poradiť v ťažkostiach, či náročnejších situáciach. Viac informácii, materiálov nájdete na www.svetovestretnutiarodin.sk

PROGRAM SVETOVÉHO STRETNUTIA RODÍN (SSR) V BRATISLAVSKEJ ARCIDIECÉZE (22.6. – 26.6.2022 )

STREDA 22.6.2022 
Otvorenie SSR v Bratislavskej arcidiecéze OTCOM ARCIBISKUPOM STANISLAVOM ZVOLENSKÝM 
PONTIFIKÁLNOU SV. OMŠOU V DÓME SV. MARTINA O 18.00 (ZMENA ! )
Odovzdanie listu manželom a každej rodine.


 ŠTVRTOK A PIATOK 23.-24.6.2022 
TEMATICKÁ SV. OMŠA A VEČERNÉ STRETNUTIA MANŽELOV VO FARNOSTIACH
Diskusia, zdieľanie k témam SSR a k roku rodiny Amoris Laetitia.


 SOBOTA 25.6.2022
FESTIVAL RODÍN V MARIANKE (10.00-16.00) 
SV. OMŠA s donom Mariánom Valábkom, riaditeľom CPR bratislavskej arcidiecézy.
PROGRAM PRE MANŽELOV A RODINY, DETI A MLÁDEŽ; svedectvá, prednášky a workshopy.
Hudobné skupiny: Janais, Miro Jilo, rodinný zbor Marianka, Údolie.
Prezentácia pomoci manželom a rodine: v kríze, pri ťažkostiach s počatím, pri výchove detí, 
modlitby za manželov a rodiny, rozhovory so seniormi; modlitby pri lurdskej jaskyni.


 NEDEĽA 26.6.2022 
ZÁVER SSR V DIECÉZACH SVETA 
10.30 PONTIFIKÁLNA SV. OMŠA S OTCOM ARCIBISKUPOM STANISLAVOM ZVOLENSKÝM V 
BAZILIKE SEDEMOLESTNEJ PANNY MÁRIE V ŠAŠTÍNE; tematické sv. omše vo farnostiach 
Vyslanie rodín v spojení so sv. Otcom Františkom, ktoré uskutoční pri modlitbe Anjel Pána v Ríme.

klikni sem na MODLITBA