V júni pozýva Svätý Otec k modlitbe za rodiny


Júnový modlitbový úmysel Svätého Otca sa sústreďuje na rodinu: „Modlime sa za kresťanské rodiny na celom svete, aby do každodenného života konkrétnymi skutkami vnášali bezvýhradnú lásku a svätosť.“ Pápež František vybral tento úmysel v súvislosti s aktuálnym Svetovým stretnutím rodín, ktoré bude 22. – 26. júna v Ríme a paralelne v miestnych cirkvách celého sveta. Jeho téma znie: „Rodinná láska: povolanie a cesta svätosti“. Video a celý text nájdete na stránke Vatikánskeho rozhlasu