Odpustenie – je to naozaj také dôležité...?


 

Odpustenie – je to naozaj také dôležité...?

 

Dramatická vážnosť životných situácií naráža na banalizovanie odpustenia, aké sa niekedy inscenuje alebo požaduje od iných, akoby išlo o vec, ktorá sa dá ľahko uskutočniť.

Zdá sa, že mnohých veľmi ovplyvňuje banalizovanie odpustenia v našej kultúre a banalizovaním spovede s príliš ľahkým kategorizovaním hriechov bez náčrtu opravdivého pokánia... ako aj psychologizovanie či prepsychologizovanie postojov aj vysluhovania sviatosti zmierenia...

Viac sa dozviete v relácii Rádia Lumen s témou Odpustenie, ktoré obrodzuje jednotlivca i dvojicu - na tomto linku:

Teológia tela 07. 09. 2014 a 14.09. 2014 Jurčaga, Pavol o. Téma: Učenie Jána Pavla II. o manželstve a sexualite v Božom pláne - Odpustenie, ktoré obrodzuje jednotlivca i dvojicu

 

http://www.lumen.sk/archiv.html?page=4#archiv