Svätý Otec František mladým: Načúvajte starým rodičom


Hovorte často so starými rodičmi. Pýtajte sa ich mnoho vecí, počúvajte ich, oni majú pamäť dejín, životnú skúsenosť, a pre vás bude toto veľký dar, ktorý vám pomôže na vašej ceste. Aj oni vás potrebujú počúvať, pochopiť vaše túžby, vaše nádeje.http://sk.radiovaticana.va/news/2016/12/19/p%C3%A1pe%C5%BE_mlad%C3%BDm_z_talianska_na%C4%8D%C3%BAvajte_star%C3%BDm_rodi%C4%8Dom/1280089