Ako nám prospieva kontemplovanie Boha-Dieťaťa!?


 

Je to pozvanie vrátiť sa k prameňom a koreňom našej viery.

Keď hľadíme na jasličky, stretávame tváre Jozefa a Márie. Mladé tváre plné nádejí a túžob, plné otázok. Mladé tváre, ktoré hľadia vpred s neľahkou úlohou pomáhať Božiemu Dieťaťu rásť. Nemožno hovoriť o budúcnosti, ak nebudeme kontemplovať tieto mladé tváre a neprevezmeme zodpovednosť, ktorú máme voči našim mladým; skôr než zodpovednosť, to správne slovo je dlh, áno dlh, ktorý voči nim máme.

 

http://sk.radiovaticana.va/news/2016/12/31/hom%C3%ADlia_p%C3%A1pe%C5%BEa_franti%C5%A1ka_pri_ve%C5%A1per%C3%A1ch_na_z%C3%A1ver_kalend%C3%A1rneho/1282905