Rachelina vinica


Ráchelina vinica
Program, ktorý je určený príbuzným potrateného dieťaťa a vykonávateľom potratov.

Súčasťou programu je odovzdanie nenarodených detí Bohu
a zverenie do rúk Božieho milosrdenstva.

24.-26.februára 2017 v trenčianskom kraji
Info: Diecézne pastoračné centrum pre rodinu
Kapitulská 21, B.Bystrica
rachel@rodinabb.sk, tel 0911 911 794

www.rachel.rodinabb.sk