Ponuka pre všetkých

 

Boli sme vyzvaní ostatnými pápežmi, aj Mimoriadnou (2014) a Riadnou synodou biskupov O rodine v 2015, aby sa rodina stala subjektom pastorácie. Keďže je však aj objektom pastorácie, potrebuje dostávať formáciu, aby mohla byť subjektom.

Na území našej arcidiecézy prebieha v priebehu celého roka množstvo rodinných i účelových stretnutí.

Budeme o nich postupne uverejňovať informácie, aby sa do týchto spoločenstiev, či účelových stretiek dalo zapojiť. V poslednom čase sme sa zoznámili s don Bonettim a jeho spôsobom týchto stretiek a rovnako sme dostali info o Pastorácii v bunkových spoločenstvách...

Teraz ponúkame info o Rodinných stretkách Novej Evanjelizácie. Opíšeme jeden spôsob, ale každý si môže vymyslieť svoj spôsob, akým chce ukázať a dať zakúsiť Ježišovu prítomnosť v dome.

A tak, kto k Vám príde, bez toho, aby ste rozprávali, všimne si, že myslíte iným spôsobom. Milujete inak. Dávate zacítiť Ježišovu lásku. A chceme si pri tom uvedomovať, že sviatostné manželstvo je srdcom rodiny.