Šírenie dobrých správ


 

 

Pápež František navrhuje hľadať „otvorený a kreatívny komunikačný štýl, ktorý by nikdy nedovolil zlu zohrať úlohu protagonistu“. Toto uvádza v Posolstve k 51. svetovému dňu masmédií - Naopak, dnešné ľudstvo potrebuje „príbehy založené na logike dobrej noviny“. Táto „dobrá správa“, ktorou „je samotný Ježiš“, pokračuje v posolstve Svätý Otec, „nie je dobrá preto, lebo zbavuje utrpenia, ale preto, lebo je prežitá v oveľa širšom rámci“. V Kristovi sa vskutku „Boh stal solidárnym s každou ľudskou situáciou“.

http://sk.radiovaticana.va/news/2017/01/24/zverejnili_p%C3%A1pe%C5%BEovo_posolstvo_k_51_svetov%C3%A9mu_d%C5%88u_masm%C3%A9di%C3%AD/1287994