Princípy stretnutí rodinných spoločenstiev Novej Evanjelizácie


 

Sedem prvkov stretnutí
rodinných spoločenstiev Novej evanjelizácie (NE)

 

V týchto rodinných spoločenstvách sa stretávame po bytoch, či v niektorých, na stretnutia určených miestach.

 

Ako sa začína stretnutie?

  • Dáva sa dôraz na istú presnosť
  • Platí rezervovanosť – zo skupiny sa nevynáša - všetko čo sa v skupine povie, je darom – za všetko sa ďakuje.
  • Nekonzumuje sa žiadne občerstvenie!!!, lebo sa kŕmi duša
  • V miestnosti sa rozpráva a modlí okolo stola, kde horí svieca a je tam otvorené Sv. Písmo. Niekoľko pier a papiere so skráteným textom katechézy.

 

Priebeh stretnutia

 

1. Vďaka – 15. min. – ďakuje sa za príležitosť stretiek, osôb, udalostí, ktoré sme zaregistrovali. Sú to krátke vstupy...

 

2. Zdieľanie - podelenie sa – 20 min. Odpovedá sa na dve otázky: Čo spravil Kristus pre teba? A čo si spravil ty počas týždňa pre Krista? Odpovede sa hovoria pokojne a nahlas. Je to zdieľanie viery. Chce to pokoru. V zdieľaní sa nerobí žiadna katechéza. Všetko prebieha vo veľkej jednoduchosti.

 

3. Katechéza – 15. min. Kňaz do každej skupiny posiela každý týždeň nahrávku biblického textu a jeho komentár. Tento komentár sledujú v nahrávke, ktorá je na YOUTUBE a na papieri je v skrátenej verzii vytlačená pre účastníkov. Robia si doňho poznámky z toho, čo ich zaujalo, z toho čo sa ich dotklo. Na záver je kratučké stíchnutie...

 

4. Prehĺbenie katechézy – 15. min. V tejto časti sa zdieľa to, čo dotyčný zachytil v predchádzajúcom bode ako niečo s čím ho Boh oslovuje. Nediskutuje sa. Málo slov, jednoduchosť, nekomentuje sa. Sú to osobné oslovenia.

 

5. Farské oznamy – 5 min. Pripomenie sa život farnosti – čo treba urobiť, čo si treba všimnúť na čo treba dať dôraz...

 

6. Zdravas Mária a modlitba k Duchu Svätému a príhovor – 10 min. Modlitba za iných o ktorých účastníci v skupine vedia, že potrebujú modlitbu. Nie je nevyhnutné, že to musí byť Zdravas, alebo že to musí byť modlitba k Duchu Svätému. Môže byť rozličným spôsobom vo veľkej jednoduchosti.

 

7. Modlitba za niekoho z prítomných – 5 min. Hocikto zo skupiny môže požiadať prítomných, aby sa modlili za jeho špecifickú potrebu. Je to cirkev, ktorá sa modlí za iného. Ak sa takýto v skupine nenachádza, môže sa predĺžiť predchádzajúci moment. Nerobia sa žiadne gestá ako dvíhanie rúk, kladenie rúk a pod. Všetko vo veľkej jednoduchosti. Na konci sa modlí "Otče náš" otočený chrbtom k stolu, okolo ktorého sa celý čas sedelo, smerom do farnosti. Je to na znak evanjelizácie – to čo sa prežilo pri stole je pre všetkých. Môžu sa na konci modliť aj Modlitbu Novej Evanjelizácie, či modlitbu pápeža Františka k Sv. Rodine

Je dôležité, aby tam boli všetky tieto body. Keď je v skupine nejaká výnimočná chvíľa (pohreb, narodenie ...) môžu sa niektoré body vynechať. Ale nie často.

Je dôležité, aby o všetkom vedel farár (zodpovedný kňaz). Ak pre vzrastajúci počet je treba skupinu rozdeliť, je to farár, ktorý rozhodne kedy, ako, kto s kým do ktorej skupiny pôjde. Ak má rodina malé deti, môžu manželia navštevovať rôzne skupiny, aby sa prestriedali pri deťoch. Alebo si k deťom zavolajú animátorov...

Skupinu môže navštevovať hocikto – ale je tam stabilita – neprechádza sa zo skupiny do skupiny. Viesť ju však môže len pár sviatostne zosobášený, ktorý určí farár. Ak treba urobiť zmenu v stretku – tak s vedomím farára.

 

(podľa don Renza Bonettiho)