František: Žena vnáša do sveta harmóniu


Žena má vnášať do sveta harmóniu

„Keď niet ženy, chýba harmónia.

Hovorievame: je to spoločnosť, v ktorej má silnú pozíciu muž... Avšak chýba žena. ,Áno, áno: žena je na to, aby umývala riad, aby robila tamto...’

Nie, nie, nie: úlohou ženy je vnášať harmóniu.

Bez ženy niet harmónie.

[S mužom] nie sú rovnakí, jeden nie je nadradený nad druhého: to nie.

Ide len o to, že muž neprináša harmóniu: je to ona.

Je to ona, ktorá vnáša harmóniu, ktorá nás učí pohladiť, milovať s nehou a ktorá robí zo sveta niečo krásne“.

 

http://sk.radiovaticana.va/news/2017/02/09/rann%C3%A1_hom%C3%ADlia_p%C3%A1pe%C5%BEa_franti%C5%A1ka_%C5%BEena_vn%C3%A1%C5%A1a_do_sveta_harm%C3%B3niu/1291422