Žena prináša harmóniu


 

František: Žena vnáša do sveta harmóniu

Je dobré si všimnúť tri kľúčové momenty, ktoré vyplývajú zo stvorenia človeka:

Sú nimi

  • osamelosť muža,
  • sen
  • predurčenie oboch: aby boli „jedným telom“.

Funkčnosť nie je cieľom ženy.

Je to pravda, že žena musí isté veci robiť a ich aj robí, tak ako my všetci.

Cieľom ženy je však vytvárať harmóniu. Bez ženy niet vo svete harmónie.

Vykorisťovať ľudí je zločinom zraňovania ľudskosti: to je pravda.

Avšak vykorisťovať ženy je oveľa viac: znamená to ničiť harmóniu, ktorú chcel dať Boh svetu. Znamená to ničiť“.

Pápež spomína, že sa pýtal manželov po 60-ročnom manželstve: „Kto z vás mal viac trpezlivosti?“

„A oni sa na mňa pozreli, pozreli si do očí – nikdy nezabudnem na tie oči – potom sa pohľadom vrátili a povedali mi, obaja naraz: ,Sme zamilovaní’.

Po šesťdesiatich rokoch, to znamená jedno telo.

A to je to, čo prináša žena: schopnosť zamilovať sa. Harmóniu svetu.

Podľa VR. Upravil M. Valábek sdb

http://sk.radiovaticana.va/news/2017/02/09/rann%C3%A1_hom%C3%ADlia_p%C3%A1pe%C5%BEa_franti%C5%A1ka_%C5%BEena_vn%C3%A1%C5%A1a_do_sveta_harm%C3%B3niu/1291422