Aktivity pre snúbencov


 

Kurzy prípravy na manželstvo

Kurzy tvorí menšia skupina snúbencov (maximálne 7 párov - ak je párov viac, treba ich rozdeliť do viacerých skupín s tým, že na danom mieste majú spoločné uvedenie témy a potom na prácu sa rozídu do spomínaných menších skupín) , stretávajú sa pravidelne počas celého jeho trvania.

Kurzy v jednotlivých dekanátoch, či vo väčších farnostiach ako aj v UPC, budú prebiehať od 1. septembra 2017 vo viacerých variantoch

  • večerné,
  • alebo tri soboty (nedele) po sebe,
  • alebo po celý víkend.

Centrum pre rodinu BA organizuje zatiaľ týždenné stretnutia  -   raz  za   tyzdeň, po večeroch - spolu ich je 9.

Na prípravu je vyhradený väčší časový priestor, väčší priestor pre dialóg a diskusiu, aktivity v pároch, individuálny prístup a nadväzovanie nových kontaktov s ďalšími snúbeneckými pármi.

Kurzy vedú tímy, ktoré tvorí kňaz + animátorský manželský pár a lektorské (prednášajúce) manželské páry + odborníci.

Témy predmanželskej prípravy úzko súvisia s manželstvom a rodinou, využívajúc praktické skúsenosti zo života manželov.

Hovorí sa o odlišnosti a vzájomnom dopĺňaní muža a ženy, o manželských krízach, sexualite, plodnosti, o výchove detí, o kresťanskom štýle v rodine.

 

INFO O   AKTUÁLNOM  KURZE/KURZOCH  V  NAŠEJ   ARCIDIECÉZE   SA  MOMENTÁLNE DOZVIETE   NA STRÁNKE www.domanzelstva.sk , KDE SA TREBA AJ PRIHLÁSIŤ . POSTUPNE BUDÚ ZVEREJŇOVANÉ AJ NA TOMTO WEBE.

Teraz, na viacerých miestach kurzy dokončujú posledné stretnutia.

Kurzy sú zatiaľ rozbehnuté alebo pripravované aj večerné kurzy vo farnostiach Sedembolestnej PM v Petržalke, v stredisku Saleziánov na Mamateyovej v Petržalke, vo farnosti Márie Pomocnice kresťanov na Miletičovej v Bratislave, vo farnosti v Karlovej Vsi, aj v dekanátoch Pezinok a Senec. Informácie budeme priebežne doplňovať...

Môžete si  vybrať aj kurz v inej diecéze tu