Svätý Otec povzbudil farárov k horlivému sprevádzaniu snúbencov i manželov


 

 

„Manželstvo je totiž obrazom Boha, stvoreným pre nás ním samým, ktorý je dokonalým spoločenstvom troch Osôb, Otca, Syna a Ducha Svätého. Láska trojjediného Boha a láska medzi Kristom a jeho nevestou Cirkvou nech sú stredom manželskej katechézy a evanjelizácie: cez osobné a komunitné stretnutia, plánovité či spontánne, neúnavne ukazujte všetkým, osobitne manželom, toto „veľké tajomstvo“ (porov. Ef 5,32).“  

 

 

http://sk.radiovaticana.va/news/2017/02/25/p%C3%A1pe%C5%BE_povzbudil_far%C3%A1rov_k_horliv%C3%A9mu_sprev%C3%A1dzaniu_sn%C3%BAbencov/1295050