V pondelok 10.2. začína Národný týždeň manželstva 2020


Už budúci týždeň  začína na Slovensku jubilejný 10.ročník Národného týždňa manželstva (NTM). Je to
iniciatíva otvorená pre všetkých, ktorým na manželstve záleží. Od svojho uvedenia si pomerne rýchlo
získala množstvo priaznivcov a medzi Slovákmi sa celkom udomácnila. NTM otvorene hovorí, že
manželstvo nemusí byť nudné a monotónne. Všetkým párom chce pripomenúť, že pre úspech a dobré
spolužitie v manželstve je užitočné osvojiť si určité zručnosti, ktoré vzťah obohatia. Pre dosiahnutie
takéhoto stavu je však potrebné určité úsilie, permanentná starostlivosť – najlepšie zo strany oboch
partnerov. Dôležitým posolstvom Národného týždňa manželstva je myšlienka, že o manželstvo
sa treba starať a súčasne vyzýva manželské dvojice využiť príležitosť posilniť, prehĺbiť, prípadne dať
do poriadku svoj vzťah.
NÁŠ PRÍBEH – téma aktuálneho ročníka
Už sme si celkom zvykli, že dôraz na rôzne aspekty manželstva organizátori NTM načrtnú určitým
krátkym a ľahko zapamätateľným heslom, ktoré je zjednocujúcim prvkom naprieč celým Slovenskom.
Aktuálny ročník kampane je takto predznamenaný heslom NÁŠ PRÍBEH. Každé manželstvo je
jedinečné a každá dvojica si píše svoj vlastný príbeh. Téma 10-teho ročníka vytvára príležitosť
zastaviť sa, pripomenúť si spoločnú históriu a motivuje k vďačnosti nielen za prežité spoločné chvíle,
ale najmä za človeka, s ktorým svoj príbeh tvoríme.
Národný týždeň manželstva na Slovensku má svoj PRÍBEH ...
Národný týždeň manželstva má tiež svoj jedinečný príbeh a aktuálne píše 10-tu stránku svojej histórie.
Príbeh sa začal písať v r.2011 a odvtedy v ňom nachádzajú svoje miesto rôzne občianske združenia,
miestne komunity, cirkevné spoločenstvá, samosprávy aj jednotlivci.
Viditeľné symboly kampane 2020
Asi nikto nebude namietať, že manželstvo je predovšetkým o láske a vzájomnej blízkosti partnerov, čo
organizátori vyjadrili symbolom dvoch prepojených sŕdc. Spoločnú históriu každej dvojice ilustruje
zasa piktogram kinofilmu, ktorý nabáda k prehliadke záznamov spoločnej histórie. Symboly kampane
sú súčasťou tzv.“kardiobalíčka“, ktorý si manželské dvojice môžu objednať.
Termín NTM
Národný týždeň manželstva bude prebiehať už tradične vo valentínskom týždni od pondelka do
nedele; tento rok je to v termíne 10.-16.februára.

Viac informácií o Národnom týždni manželstva nájdete na www.ntm.sk