FORMÁCIA ANIMÁTOROV PRE KURZY PRÍPRAVY NA MANŽELSTVO - ZRUŠENÉ - Lockdown


FORMÁCIA  ANIMÁTOROV  PRE KURZY PRÍPRAVY NA MANŽELSTVO - ZRUŠENÉ - Lockdown 

Najbližšie formačné školenie manželských párov a kňazov sa uskutoční v termíne 15.1.2021 - v piatok od 16,00 - 20,30 v Centre pre rodinu BA, Nám. JPII č.1

V prípade záujmu sa treba prihlásiť na cpr.bratislava@gmail.com   Metodika týchto kurzov je vypracovaná v rámci projektu Pastoračného plánu Katolíckej cirkvi na Slovensku , predloženého Konferenciou biskupov Slovenska a inšpirovaná dokumentom Pápežskej rady pre rodinu: Príprava na sviatosť manželstva (1996) ako aj mnohými domácimi i zahraničnými materiálmi a skúsenosťami. Bližšie informácie vám poskytneme

na adrese :cpr.bratislava@gmail.com