Posolstvo Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2021


Hľa, vystupujeme do Jeruzalema“ (Mt 20, 18). Pôstne obdobie: čas na obnovu viery, nádeje a lásky. V tomto čase obrátenia si obnovujeme našu vieru, čerpáme „živú vodu“ nádeje a s otvoreným srdcom prijímame Božiu lásku, ktorá nás premieňa na bratov a sestry v Kristovi...celé znenie na stránke Vatican news