V nedeľu, 16. mája 2021, sa uskutoční Deň rodiny 2021 v kostole Božieho milosrdenstva v Košiciach


 VZ OSN vyhlásilo  15. máj za Medzinárodný deň rodiny. Rodina je pre Slovákov najdôležitejšou hodnotou i podľa výskumu Sociologického ústavu SAV (s.13) z roku 2017 a zaslúži si podporu i uznanie. Zdravá rodina založená manželstvom muža a ženy, ktorí s láskou prijímajú deti ako dar je pre štát tou najlepšou devízou pre ekonomický i hodnotový rozvoj. Rodina je našou základnou  spoločenskou hodnotou pre dobré aj ťažšie časy.

 

V nedeľu, 16. mája 2021, sa uskutoční Deň rodiny 2021 v kostole Božieho milosrdenstva v Košiciach. Celý program bude možné v priamom prenose sledovať na TV Lux. 

Program začne slávnostnou svätou omšou o 10:00 hod. Celebrantom bude košický arcibiskup – metropolita Mons. Bernard Bober a kazateľom košický arcibiskup a predseda Rady pre rodinu pri KBS Mons. Cyril Vasiľ.


Popoludní o 14:00 hod. začne moderovaný program “Otec nablízku mame a deťom”. Hudobne program dotvorí Zuzka Eperješiová, alias Skyva a kapela F6. Vo svedectvách sa zamyslíme nad tým, ako môže manželka, mama, pomôcť manželovi, otcovi, rozvinúť v sebe dar otcovstva a nad pohľadom detí, ktoré o otca prišli. Sú ešte stále rodina?

Deň rodinu ukončíme o 15:00 hod. hodine modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva za rodiny, ktorú bude viesť košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč

 


Fotografie