Nová platforma pre rodiny


Centrá a poradne pre manželov a rodinu, ktoré spolupracujú pri aktivitách na podporu rodiny, vytvorili platformu pre ešte intenzívnejšiu spoluprácu. Platforma s názvom Únia centier a poradní pre rodinu bola zriadená ako občianske združenie 27. októbra 2021. Prvý ustanovujúci snem sa uskutočnil on-line 13. decembra 2021, na ktorom si 14 zakladajúcich členov – centier a poradní pre rodinu – zvolilo svojho predsedu a predsedníctvo. Predsedom sa stala Monika Jucková, výkonná riaditeľka Centra pre rodinu Bratislavskej arcidiecézy.

Únia centier a poradní pre rodinu sa hlási k chápaniu manželstva a rodiny v súlade s prirodzeným zákonom a podľa Ústavy SR. Jej hlavný cieľ je pracovať s rodinami a pre rodiny, pomáhať im v krízach, sprevádzať ich v radostiach aj ťažkostiach, aby v nich vyrastali mladí ľudia zrelí pre vzťahy a pripravení na život pre druhých. Zomknúť sa v tejto práci, vymieňať si skúsenosti a inšpirovať sa navzájom.

          Únia je otvorená pre prijatie ďalších členov, prorodinných organizácií slúžiacich manželom a rodinám v duchu stanov únie a otvoreným k vzájomnej spolupráci. Kontaktná adresa: ucpr.sekretar@gmail.com

 


Fotografie