Formácia animátorov snúbencov


 

FORMÁCIA  ANIMÁTOROV  PRE KURZY PRÍPRAVY NA MANŽELSTVO

Najbližšie formačné školenie pre nové manželské páry a kňazov (ktorí chcú bližšie poznať najnovšiu problematiku súvisiacu s prípravou) sa uskutoční v termíne 14.1.2023 - v sobotu od 9,00 – 16.00 v Saleziánskom mládežníckom stredisku na Mamateyovej 4, v Petržalke

V prípade záujmu sa treba prihlásiť tu. Metodika týchto kurzov je vypracovaná Radou pre rodinu KBS. Prihlásení manželia by mali mať záujem pomáhať pri príprave snúbencov vo farnosti či dekanáte a mali by byť sviatostnými manželmi aspoň 5 rokov. Bližšie informácie vám poskytneme na adrese: cpr@ba.ecclesia.sk alebo cpr.bratislava@gmail.com