Dôležité odkazy


www.mstretnutia.sk Manželské stretnutia
https://www.abuba.sk/abuba/ Bratislavská arcidiecéza
https://www.abuba.sk/abuba/node/745 Rodina v Knihe Genezis
http://www.zalubeni.sk/ Púť zaľúbených Šaštín
http://www.familygarden.sk/

Family Garden

http://www.laityfamilylife.va Vatikánske Dikastérium pre laikov, rodinu a život
http://www.sdb.sk Saleziáni dona Bosca
http://www.lpp.sk Liga pár páru
http://www.billings.sk/ Bilingsova metóda
http://www.rcc.sk Oficiálna stránka Rim.-kat. cirkvi na Slovensku
http://www.rodinabb.sk Diecézne centrum pre rodinu v Banskej Bystrici
http://www.hkr.host.sk Hnutie kresťanských rodín
http://www.setkani.org Manželská setkání (ČR) - web našich priateľov v ČR