Nachádzate sa tu: Úvod / Všetky stránky / O nás / O nás

O nás


Centrum pre rodinu Bratislavskej arcidiecézy je účelovým zariadením Cirkvi zameraným na službu manželom  a rodinám. Zriaďovateľom Centra pre rodinu je Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza.

ThLic. Marián Valábek,  SDB, riaditeľ CPR BA : Vysvätený za kňaza v r. 1982. Dlhoročne sa venuje sprevádzaniu manželov a rodín ako aj  príprave snúbencov a duchovnému sprevádzaniu . Prednášal na CMBF UK v Bratislave (Liturgiku) a na Inštitúte Ján Pavla II. v Bratislave, KU Ružomberok, (Liturgiku a Nové formy pastorácie rodiny). Patrí medzi spoluzakladateľov Manželských stretnutí na Slovensku, a podieľa sa na každoročných aktivitách tohto združenia. Vyškolený kresťanský kouč.

Mgr. Monika Jucková, výkonný riaditeľ CPR BA : V kresťanskom manželstve žije od r. 1985, spolu s manželom majú 8 detí a viacero vnúčat . V CPR BA sa podieľa a organizuje prípravu animátorov snúbencov ako aj animátorov zodpovedných v rodinných spoločenstvách. Venuje sa aj v rámci Manželských stretnutí manželským párom a participuje na príprave snúbencov. Vyštudovala Katolícku teológiu  na Bohosloveckej fakulte v Bratislave. Vyškolená kresťanská koučka.

 

Centrum pre rodinu (CPR) chce propagovať a starať sa o dobrá rodiny, s dosahom na zdravý vývoj detí a mládeže ako aj seniorov. Ide najmä o posilňovanie hodnoty manželstva a rodiny ako aj všeobecného povedomia tejto hodnoty prostredníctvom poradenských služieb, prednášok, kurzov, cvičení, pobytov, voľnočasových a iných aktivít. Centrum pre rodinu školí dobrovoľníkov pre prípravu snúbencov, pre prácu s manželmi, pomáha v krízových a problémových  situáciách kresťanským koučingom, sprevádzaním, hľadaním odborníkov na rôzne oblasti pomoci rodinám. V neposlednom rade koordinuje, informuje a organizuje aktivity týkajúce sa rodiny a manželstva pre službu dekanátom a farnostiam Bratislavskej arcidiecézy. Spolupracuje v službe rodine a vymieňa si informácie a skúsenosti s obdobnými centrami, hnutiami, združeniami a organizáciami podobného zamerania na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni - spolupracuje s odbornými inštitúciami v oblasti rodiny.

Zriaďovateľ :

 Bratislavská arcidiecéza
Špitálska 7
814 92 Bratislava 1
Slovenská republika